Per 1 januari 2021:

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de prijzen gestegen met 1,5 procent, het verwachte inflatiecijfer van 2021 (bron: CPB)

Zitting € 34,00
Toeslag uitbehandeling € 16,25
Inrichtingstoeslag €   9,00
Screening € 17,25
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 51,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 51,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
(Op medische indicatie)

€ 62,00
Lange zitting voor patienten met complexe en / of meervoudige zorgvragen € 68,00
Telefonische zitting € 15,25
Niet nagekomen afspraak € 25,75
Korte rapporten € 34,00
Uitgebreide rapporten € 68,00
Toeslag buiten reguliere werktijd € 15,50
Verzekeringsrapporten € 85,00

 

Patiëntenportaal

Cliëntenbeoordeling